СЪОБЩЕНИЯ

Писмо №9105-257/22.08.2014 - относно изтичане срока квалифицирани електронни подписи, предоставени на директори на училища и детски градини

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2

На 31 май 2014 г. стартират на обученията по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 5 „Специализирана квалификация по руски език“ и по обособена позиция № 6 „Специализирана квалификация по френски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/. Настаняването на курсистите ще се извърши в хотел „Триада”, тел. +359 2 970 67 77, +359 884 661 010, http://www.hoteltriada.com/, ул. Венера 5, София, 1111, на пешеходно разстояние до залите за провеждане на обучението в ДЕО. За повече информация: тел. 02/ 872 37 48 – за обученията по френски език и тел. 02/8710069- за руски език.

Приложение: график - руски език, график - френски език, списък на участниците

Стартира провеждането на чуждоезикови обучения

На 4 март 2014 г. стартира провеждането на обучение по дейност II.2 от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите в областта на чуждите езици на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) по обособена позиция № 1 „Специализирана квалификация по английски език“. Изпълнител на услугата е Обединение „Чуждоезикови обучения“. Занятията ще се провеждат в Департамент за езиково обучение /ИЧС/ към СУ „Св. Климент Охридски”, ул. Коста Лулчев № 27, http://www.deo.uni-sofia.bg/. Настаняването на курсистите ще се извърши в хотел „Триада”, тел. +359 2 970 67 77, +359 884 661 010, http://www.hoteltriada.com/, ул. Венера 5, София, 1111, на пешеходно разстояние до залите за провеждане на обучението в ДЕО. За повече информация: тел. 02/ 872 37 48 – г-жа Мария Михайлова.
Приложение: Графици на обученията

Стартира едногодишно специализирано обучение за придобиване на професионална квалификация „учител”

04.02.2014 - Стартира едногодишно специализирано обучение по дейност I.1 , позиция 4 „Осигуряване на достъп до програми за едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на професионална квалификация „учител” от проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР. Изпълнител на услугата е ДЗЗД „Обединение за квалификация на учителите“. Занятията ще се провеждат в Югозападен университет “Неофит Рилски“ , град Благоевград и в Шуменски Университет “Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация и квалификация на учители – град Варна.
Приложение: Графици на обучението - ШУ
, ЮЗУ


11.11.2013 г. Писмо до РИО и приложения във връзка с „Осигуряване на достъп до програми чрез едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация за „детски и/или начален учител“

24.09.2013 - Уважаеми колеги, моля да имате предвид, че има актуализация в образците на следните документи: Договор за външен лектор, Отчет за лекторски часове и Декларация. Същите могат да бъдат изтеглени от меню "Документи" на сайта.Във връзка с организацията и провеждането на „Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години“ по проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” информация относно транспортните разходи на педагогическите специалисти до обучителния център ще намерите в приложеното писмо № 9105-228 от 11.07.2013 г.


 

14.08.2013
ВАЖНО!!! НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!!!


Във връзка с организацията на „Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години“ по проект BG051РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” за обучителен център - град Плевен, което е планирано да се провежда в хотел „Кайлъка”, предвид отдалечеността на хотел „Кайлъка” от град Плевен е създадена необходимата организация в следната транспортна схема:
1. В понеделник (първият ден на обучението) от автогарата в град Плевен ще тръгва микробус с табела "Парк хотел Кайлъка" в 11,00 часа и в 12,00 часа за хотел „Кайлъка”.
2. В петък (последният ден от обученията) от хотел „Кайлъка” ще тръгва микробус с табела "Парк хотел Кайлъка" в 13.30 часа и 14,00 часа към автогарата в град Плевен.
3. За педагогическите специалисти, които живеят и работят в град Плевен и няма да бъдат настанени за нощуване в хотел „Кайлъка” в дните вторник, сряда и четвъртък микробус с табела "Парк хотел Кайлъка" ще тръгва сутрин в 8,30 часа от последната спирка на градския транспорт до хотела и вечер (след вечерята) в 19,30 часа от хотела до последната спирка на градския транспорт.

Милка Коджабашиева
Ръководител на проект BG051PO001-3.1.03-0001
„Квалификация на педагогическите специалисти”


График за провеждане на обучението:

ПОНЕДЕЛНИК
12,00 – 13,30 - регистрация и настаняване
13,30 – 14,00 – представяне на проекта
14,00 – 15,30 – обучение
15,30 – 16,00 – кафе-пауза
16,00 – 17,30 – обучение
18,30 – 20,00 – вечеря

ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК
7,00 – 9,00 – закуска
8,00 – 9,00 – регистрация
9,00 – 10,30 – обучение
10,30 – 11,00 – кафе-пауза
11,00 – 12,30 – обучение
12,30 – 14,00 обяд
14,00 – 15,30 – обучение
15,30 – 16,00 – кафе-пауза
16,00 – 17,30 – обучение
18,30 – 20,00 – вечеря

ПЕТЪК
7,00 – 9,00 – закуска
8,00 – 9,00 – регистрация
9,00 – 10,30 – обучение
10,30 – 11,00 – кафе-пауза
11,00 – 12,30 – обучение
12,30 – 14,00 обяд
14,00 – напускане на хотела

Програма - Модул 1

Програма - Модул 2Списък на хотелите, в които ще бъдат настанени обучаваните педагогически специалисти и в които ще бъдат проведени обучения по проект с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“

1. Хотел „Силвър Хаус” ****, София
Адрес: София, бул. „Симеоновско шосе” 6
Тел: +359 2 862 46 68
Факс: + 359 2 862 64 48
Мобилен: + 359 895 795 307
Лице за контакти: Анелия Стоева

2. Хотел „Империал” ****, Пловдив
Адрес: 4017 Пловдив, ул. „Лев Толстой” 6 / ул. „арх. Камен Петков” 1А
Тел: +359 32 600 730
Факс: + 359 32 600 735
Мобилен: +359 898 479 642
Лице за контакти: Марина Маринова

3. „Спа Клуб Стримон” *****, Кюстендил
Адрес: 2500 Кюстендил, ул. „Цар Симеон” 24
Тел: +359 78 559 000
Факс: + 359 78 559 007
Лице за контакти: Деян Дичев

4. Парк Хотел „Кайлъка” ****, Плевен
Адрес: Плевен, Парк Кайлъка
Тел: +359 64 810 011
Мобилен: +359 885 99 22 46
Лице за контакти: Николай Монов

5. Хотел „Верея” ****, Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. „Цар Симеон” 100
Тел: +359 42 919 373
Факс: +359 42 919 375
Лице за контакти: Евгения Михайлова

6. Хотел „Национал Палас” ****, Сливен
Адрес: 8800 Сливен, ул. „Великокняжевска” 31
Тел: +359 44 66 29 29
Факс: +359 44 66 26 06
Лице за контакти: Радостин Бозуков

7. Хотел „Космополитън” ****, Русе
Адрес: Русе, ул. „Добри Немиров” 1-3
Тел: +359 82 805 070
Факс: +359 82 805 057
Лице за контакти: Искра Пенчева

8. Хотел „Шумен” ****, Шумен
Адрес: Шумен, пл. „Оборище” 1
Тел: +359 54 879 141-6
Факс: +359 54 800 003
Лице за контакти: Инна Николаева

9. Хотел „Балкан” ***, Габрово
Адрес: Габрово, ул. „Ем. Манолов” 14
Тел: +359 66 801 066
Факс: +359 66 801 057
Лице за контакти: Г. Метева, Н. Савова

 


Информационни дни по проект BG051PO001-3.1.03-0001
„Квалификация на педагогическите специалисти”, Банкя, октомври 2012 г.

На 1 октомври 2012 г.в град Банкя,в сградата на Националния институт заобучение и квалификация в системата на образованието,стартира информационна кампания по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

От 1 до 3 октомври 2012 г. в информационните дни взеха участие директори и учители от училища и детски градини от областите София град, София област, Видин, Враца, Монтана, Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик, Плевен и Кърджали.

В проведените информационни дни бяха очертани акцентите и приоритетите в дейностите по Проекта и индикаторите за тяхното изпълнение. Ръководителят на проекта „Квалификация на педагогическите специалисти” и директор на дирекция „Квалификация на педагогическите специалисти“, г-жа Милка Коджабашиева представи пред участниците промените в Инструкцията за определяне на условията и реда за включване на педагогическите специалисти в обучения и квалификации по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 година“, за осигуряването на заместващи учители, за възстановяването на средствата, изразходвани за възнаграждения на заместващи учители и за отчитането на изразходваните средства от страна на директорите на детските градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, утвърдени със Заповед № РД 09-1442/20.09.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Г-жа Анелия Андреева – ръководител на партньора по проекта Националния институт заобучение и квалификация в системата на образованието– гр. Банкя и негов директор, представи спецификата на краткосрочните обучения и разясни допълнителните възможности за кандидатстване за тях.

Провеждането на информационните дни продължава и в периода от 15 до 18 октомври 2012 г.. В тях ще вземат участие директори и учители от училища и детски градини от останалите области в страната, както и регионалните организатори от регионалните инспекторати по образованието от областите Бургас, Сливен, Хасково, Стара Загора, Ямбол, Смолян (на 15 и 16 октомври), Русе, Силистра, Добрич, Варна и Шумен(на 16 и 17 октомври) и от областите Разград, Търговище, Ловеч, Габрово, Пловдив и Велико Търново(на 18 и 19 октомври).

В информационните дни участва Иванка Костова от дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ на МОМН. Тя разясни и отговори напостъпили въпроси от страна на директори и регионални организатори, свързани с регистрация на новозаявили участие в обученията педагогически специалисти, настъпили промени в желаните обучения, както и пререгистрация на детски градини и училища в резултат на оптимизацията на училищната мрежа. В помощ на педагогическата колегия г-жа Костова отговаря на възникналите въпроси в публикуваната рубрика на уебсайта на Проекта „Най-често задавани въпроси“.

ВАЖНО!

Писмо 9105-258 / 21.09.12 до началниците на РИО и регионалните организатори относно промени в инструкцията на проекта

Заповед РД09-1442/20.09.12 за утвърждаване на инструкцията

ИНСТРУКЦИЯ - 21.09.2012

 

Информация за краткосрочните обучения (07.05.2012)

 

НОВИНИ

На 25 април 2012 г. се проведе Учредително събрание на Консултативния съвет към проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., в който взеха участие номинираните представители на социалните партньори – синдикалните организации на учителите и организациите на работодателите в системата на образованието, представител на Националното сдружение на общините в Република България, на академичната общност и на  Министерството на образованието, младежта и науката. КС прие Правила за организацията и дейността си и План-график за заседанията си

 

КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ
към
проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Председател: Красимир Вълчев – главен секретар на МОМН

Заместник-председател: Лазар Додев – директор на дирекция ОКИ в МОМН

Членове:

  1. Янка Такева  – председател на Съюза на българските учители
  2. Юлиян Петров – председател  на Синдикат «Образование» към КТ «Подкрепа»  
  3. Аспарух Томов – председател на НУС към КНСБ
  4. Стефанка Балева – председател на СДСОРБ
  5. Георги Стоянов – директор на V СОУ-Перник и представител на СРСНПБ
  6. Валентина Денчева – секретар на УС на БАЧУ
  7. Драгомир Маноилов – парламентарен секретар на МОМН
  8. Ирена Коцева – председател на ОбС – Самоков (НСОРБ)
  9. Проф. Ваньо Митев – председател на Съвета на ректорите

ПЛАН-ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛА за организацията и дейността на Консултативния съвет, създаден към проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

 

Над 35 000 учители трябва да подобрят професионалната си подготовка (видео)

27 февруари 2012 г. , Нова Телевизия

Над 35 хиляди български учители трябва да повишат професионалното си ниво. Това показва стартиращ проект за обучение на Агенцията по заетостта. Според събраните данни най-спешна нужда от професионално усъвършенстване имат учителите по информатика и чужди езици.

Преподавателите признават, че ситуация, в която ученикът знае нещо повече от учителя си по даден предмет, не е изключение. Особено, когато става въпрос за компютри. Тогава се случва дори най-малките ученици да вървят крачка пред обучаващите ги, въпреки че децата рядко биха споделили това извън дома.

Учителите обаче не крият разминаването.

„Колегите по информатика наистина имат въпиюща нужда от квалификация, защото при тях много бързо се развива както техниката, така и софтуера", на мнение е Ирена Атанасова, преподавател по математика.
Според  Мими Тузларова, преподавател по история, учителите се нуждаят от непрекъсната квалификация.

Причина е и средната възраст на преподавателите. Над 70 % от тях са завършили образованието си преди повече от 20 години.

В рамките на 2 години трябва да бъдат обучени над 35 000 учители, което изисква много добро сговаряне на всички части от машинката – Министерство на образованието, регионални инспекторати, общини, поясни Ваня Тивидошева, експерт по проекта.

По проекта са осигурени 75 милиона лева и обученията ще са безплатни за учителите

http://www.novatv.bg/news/view/2012/02/28/27460/Над-35-000-учители-трябва-да-подобрят-професионалната-си-подготовка/


Проект за преквалификация на педагози (видео)

17.02.2012 , БНТ

Министър Сергей Игнатов ще представи проект за преквалификация на педагози, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Той се съфинансира от социалния фонд на Европейския съюз.

Проектът дава възможност до 2014 година над 42 000 учители, помощник-директори и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. Той се изпълнява от Министерството на образованието в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

http://bnt.bg/bg/news/view/70321


Над 40 000 от общо 80 000 учители у нас ще вземат участие в различни курсове за придобиване на нови умения в сферата на образованието.

17.02.2012 , BBT

Над 40 000 от общо 80 000 учители у нас ще вземат участие в различни курсове за придобиване на нови умения в сферата на образованието. За целта се отпускат 75 милиона лева по европейски проект.

Младите учители са слабо мотивирани, а 80 % от общия брой на преподавателите у нас не знаят как да се справят при случай на насилие в учебното заведение. Около 76% заявяват, че имат трудности и се нуждаят от повече умения за работа с деца с увреждания. С нов проект половината от учителите в училищата и детските градини у нас ще преминат обучение за допълнителна квалификация.

За целта се отпускат 75 милиона лева. Планът предвижда възможности за усъвършенстване и на директори и помощник-директори.
Практическите обучения на учителите и директорите ще започнат през декември тази година.


75 МИЛИОНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ

17 февруари 2012 г.

На 17 февруари 2012 г. министър Сергей Игнатов откри пресконференция, на която бе представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от  Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

С думи на благодарност за огромния труд и усърдната работа  към екипа на проекта се обърна министър Игнатов в началото на пресконференцията. „Днес наистина имаме повод  за усмивки, защото ще бъде направена презентация на един прекрасен проект  за  75 милиона лева,  които отиват за квалификация на педагогическите специалисти в България”, сподели с радост той.  Като изтъкна факта, че само преди няколко дни стартира проектът „Успех” за 100 милиона лева, предназначени за организиране на свободното време на децата и учениците, министър Игнатов добави, че скоро ще стартират още два проекта  -  90 милиона за „Ученически и студентски практики” и 180 милиона за средищните училища. Според него това са неоспорими доказателства, че в  сферата на образованието парите се усвояват успешно.

По актуални въпроси, свързани с предстоящи проекти говориха и заместник–министрите Петя Евтимова и Милена Дамянова.

„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година  42 230 учители,  1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори  на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози  да завършат програмите и да получат съответните сертификати


Представят проекта ''Квалификация на педагогическите специалисти''


Публикувана на: 16.02.2012

На 17 февруари 2012 г., петък, от 10:00 часа в Конферентния център на МОМН, етаж 7, министър Сергей Игнатов ще открие пресконференция, на която ще бъде представен проект "Квалификация на педагогическите специалисти", който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Информацията предава пресцентърът на МОМН Проектът се изпълнява от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието. Целта на проекта е до края на 2014 година над 42 000 учители, помощник-директори по учебната дейност и директори да преминат обучения за повишаване на квалификацията. В пресконференцията участие ще вземат зам.-министър Милена Дамянова и зам.-министър Петя Евтимова..

 

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"