Уважаеми колеги,
След като влезете с потребителският си акаунт ще имате достъп до функциите и модулите на информационната система.
Ако нямате регистрация, можете да направите такава чрез линковете под формата.
На този етап системата не предвижда регистрация на акаунти на учители, а само на директори.

Ново! Добавена е опция за саморегистрация - ако сте нов директор или сте регистриран, но с проблеми в достъпа, можете да направите нова регистрация!


Вход в системата за потребители от училище
Потребителско име (e-mail):
Парола:
Кода от картинката:
   
 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2012-2014
e-mail: uchitel@mon.bg

Настоящата интернет страница е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Министерството на образованието, младежта и науката носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата страница и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"